Gebelik Takibi

Gebelik takibi amacı annede en az risk oluşturacak şekilde sağlıklı bir bebeğin doğmasını sağlamaktır. Gebelik takibi gebe kalmadan önce başlamalıdır. Unutulmamalıdır ki, sağlıklı gebelikler sağlıklı annelerde olur. Bu nedenle bir kadının ideal sağlık durumunda iken gebe kalması gerekir.

Gebelik Takibinde Amaca Ulaşmak İçin;

  • Gebelik yaşının doğru hesaplanması,
  • Gebeliğin riskli olup olmadığının belirlenmesi,
  • Anne ve bebeğin sağlıklı olup olmadığının sürekli olarak değerlendirilmesi,
  • Gebelik sırasında ortaya çıkması muhtemel sorunların öngörülmesi ve en az riskle ortadan kaldırılması,
  • Gebe kadınların bilgilendirilmesi ve doğru iletişim kurulması gereklidir.

Gebelik takibinin en önemli unsurlarından birisi gebe kadının, eşinin ve aile bireylerinin bilgilendirilmesi ve doğru iletişim kurulmasıdır. Kişilerin inanç ve değerleri, algılamaları göz önünde bulundurularak yaklaşımlar geliştirmek gerekir. Burada karşılıklı güvenle yürütülmesi gereken bir süreç söz konusudur.

Burada verilecek öneriler genel öneriler niteliğinde olup bireysel olarak takipte farklılıklar olabilir. Bu farklılıklar o ülkenin sağlık politikalarından kişilerin yaşam biçimlerinden de kaynaklanabilir.

Gebelik takibi kadını ve eşlerini gebelik ve genel sağlık konularında da bilgilendirmek için bir fırsattır.

Yaşam Şekli Değişiklikleri

Tüm gebe kadınların düzenli takip yaptırmaları ve doktor kontrollerini aksatmamaları, yeterli besin ve vitamin desteğinin gebelik ve emzirme sırasında gerekli olduğu konusunda bilgilendirilmelidir.

  • Günlük vitamin desteği, özellikle Vit D alması gereken kadınlar;
  • Güneş ışığından yeterli olarak yararlanamayan kadınlar,
  • Vitamin D içeren gıdalardan  (balık, yumurta, et) yeterince alamayan kadınlar,
  • Gebelik öncei vücut kitle indeksi 30 kg/m2 olan (obes) kadınlar

Kan Hastalıklarının Taranması

Bu tarama ülkelere göre farklılık göstermekte olup bazı batı ülkelerinde gebeliğin erken dönemlerinde (10 hf) orak hücreli anemi ve talasemi açısından tarama önerilmektedir.

Bebekte Anomali Taraması

Bebek anomali taranması gebelikte mutlaka yapılmalıdır

11 hafta 0 gün ile 13 hafta 6 gün arasında Down Sendromu taraması (ikili test olarak bilinir) yapılmalıdır. Bu testte bebeğin ense kalınlığı, beta-human coryonik gonadotropin, PAP-A proteinine bakılarak Down sendromu riski hesaplanır

Geç başvuran gebelerde ise 15 hafta 0 gün ile 20 hafta 0 gün arasında üçlü ya da dörtlü test yapılmalıdır.