Kısırlık Nedir?

İnfertilite (kısırlık) çiftlerin 1 yıl korunmasız ilişkiye rağmen çocuk sahibi olamamasıdır. İnfertilite primer ya da sekonder infertilite olarak ikiye ayrılarak incelenir. Eğer hiç gebelik olmamış ise primer, önceden gebelik olmuş ise sekonder infertilite olarak adlandırılır.