Miyomlar (Rahim Urları)

Miyomlar uterus yani rahim düz kaslarından gelişen iyi huylu tümörlerdir. Üreme çağındaki kadınların %20-25’inde görülmekte olup 50 yaşına kadar her dört kadından birinde miyomlara rastlanır.

Miyomların belirtileri

Kesin neden bilinmemektedir. Kadınlarda mevcut olan östrojen ve progesterone hormonları miyomların oluşmasında rol oynar. Ancak her kadında bu hormonlar miyom oluşturmaz, dolayısıyla genetik bir yatkınlık söz konusudur.

Miyomların belirtileri

Miyomların bir kısmı hiç bir şikayet yapmaz. En çok yaptığı şikayet ise adet kanamaların artması şeklindedir. Bu kanamalar o kadar çok olabilir ki, kadınlarda kansızlık gelişebilir. Bazen kasık ağrıları, belin alt kısmında ağrı da yapabilir. Büyüklüğüne ve yerleşim yerine bağlı olarak çevre organlara bası da yapabilir.

Miyomlar gebe kalmaya engel ya da düşüğe neden olabilir mi?

Miyomlar rahmin iç kısmına ya da tüplerin giriş kısmına yerleşmiş ise gebe kalmaya engel olabilir. Rahim içine yerleşmiş ve bebeğin büyüyeceği yeri daraltma ihtimali oluşturmuşsa da düşüğe veya erken doğuma neden olabilir. Başka yerde yerleşmiş ise örneğin rahim dışında ise o zaman gebeliğe ya da düşüğe neden olmaz.

Miyomlar kanserleşebilir mi?

Miyomlar iyi huylu urlar olmasına karşın %1’den daha az oranında sarkom denilen malign dönüşüm görülebilir.

Miyomların tedavisi

Günümüzde miyomların tedavisinde kullanılan ilaç yoktur. Eğer ciddi şikayet yapmıyorsa tedavi edilmeden izlenebilir. Ancak şikayet yani aşırı kanama ve ağrı yapıyorsa, gebeliğe engel olabileceği düşünülüyorsa o zaman tedavi edilir.

Miyomların tedavisi ameliyattır.

Genç kadınlarda ve çocuk isteği olanlarda sadece miyomlar çıkarılmalıdır. Buna miyomektomi denir. Ancak ileri yaştaki hastalarda ise rahim ile birlikte çıkarılması daha uygundur.

Miyomlarda kapalı yani Laparoskopik cerrahi uygun mudur?

Miyomlar laparoskopik olarak çıkarılabilir buna laparoskopik miyomektomi denir. Aynı zamanda rahim alınacak ise laparoskopik olarak da yapılabilir. Laparoskopik cerrahinin hastanede az yatış, az ağrı ve günlük yaşama erken dönüş gibi avantajları vardır